TV& VIDEO

sưu tập

Bộ tem quý về Hoàng Sa và Trường Sa

Bộ tem quý về Hoàng Sa và Trường Sa

Một người chơi tem ở An Giang đang sở hữu bộ tem quý có giá trị lịch sử, thể hiện trọn vẹn quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN.