TV& VIDEO

Sỹ Mạnh

Đầu năm cầu thủ Việt ước gì?

Đầu năm cầu thủ Việt ước gì?

 Cơn bão khủng hoảng bóng đá Việt đã đẩy không ít cầu thủ vào cảnh khó khăn và không ít người trong số họ đã thầm ước nếu như trở lại ngày xưa, họ sẽ có những quyết định sáng suốt hơn.