TV& VIDEO

Tạ Anh Dũng

Bài học nghị lực từ võ sư “một chân” Tạ Anh Dũng

Bài học nghị lực từ võ sư “một chân” Tạ Anh Dũng

VTV.vn - Võ sư Tạ Anh Dũng dù là một người khuyết tật nhưng vẫn luôn giữ vững nghị lực và không ngừng nỗ lực tập luyện.