TV& VIDEO

Tả Thanh Oai

Nhiều cơ sở nấu rượu ở làng Tả Thanh Oai đóng cửa khi có kiểm tra

Nhiều cơ sở nấu rượu ở làng Tả Thanh Oai đóng cửa khi có kiểm tra

VTV.vn - Tại thời điểm kiểm tra, làng chuyên nấu rượu Tả Thanh Oai, Thanh Trì (Hà Nội) chỉ có 2 cơ sở nấu rượu công nghiệp hoạt động, còn hầu hết các cơ sở khác không sản xuất.