TV& VIDEO

Tạ Thùy Chi

"Thử thách cùng bước nhảy" trực tiếp trên VTVcab 1

"Thử thách cùng bước nhảy" trực tiếp trên VTVcab 1

"Thử thách cùng bước nhảy" được xem là một chương trình Việt hóa thành công format đang rất ăn khách trên thế giới So you think you can dance.