TV& VIDEO

tấc đất

Nông dân lao đao vì... giải tỏa

Nông dân lao đao vì... giải tỏa

 Dù đã chấp hành nghiêm túc quyết định giải tỏa, nhưng 69 hộ nông dân trong diện giải tỏa ở xã Hòa Châu (TP.Đà Nẵng) vẫn không có nguồn hỗ trợ nào. Hiện tại, nhiều người đang không biết phải xoay sở ra sao với cuộc sống.