TV& VIDEO

Tắc kè hoa

Ngoài sân khấu, "cô Đẩu thử việc" Duy Nam cũng thích làm "tắc kè hoa"

Ngoài sân khấu, "cô Đẩu thử việc" Duy Nam cũng thích làm "tắc kè hoa"

VTV.vn - Đỗ Duy Nam chia sẻ phong cách thời trang yêu thích của anh thay đổi rất thường xuyên, tuỳ thuộc vào cảm hứng ở thời điểm đó.