TV& VIDEO

tách rời

Tinh tế văn hóa quà tặng của người Nhật

Tinh tế văn hóa quà tặng của người Nhật

Một đặc điểm không thể tách rời với lối sống và văn hóa Nhật là phong tục tặng quà.