Tacloban

6 triệu người tham dự buổi diễn thuyết của Giáo hoàng Francis

6 triệu người tham dự buổi diễn thuyết của Giáo hoàng Francis

Mặc dù mưa lớn do ảnh hưởng của bão, vẫn có 6 triệu người đổ về thủ đô Manila để tham dự buổi diễn thuyết cuối cùng của Giáo hoàng Francis tại Philippines.