TV& VIDEO

tái bảo hiểm

Kinh tế thế giới thiệt hại 71 tỷ USD vì rủi ro thiên tai

Kinh tế thế giới thiệt hại 71 tỷ USD vì rủi ro thiên tai

VTV.vn - Những thảm họa từ động đất ở Nhật Bản đến cháy rừng ở Canada, Mỹ đã khiến nền kinh tế thế giới thiệt hại 71 tỷ USD trong nửa đầu năm 2016.