TV& VIDEO

tái bút

P.S. I Love You – Tình yêu còn mãi

P.S. I Love You – Tình yêu còn mãi

Dù người chồng đi xa mãi nhưng tình yêu của anh dành cho người vợ vẫn nồng nàn qua những lá thư anh gửi cho cô.