TV& VIDEO

tái cấp

Bong bóng tín dụng Trung Quốc đe dọa toàn cầu

Bong bóng tín dụng Trung Quốc đe dọa toàn cầu

Tổ chức đánh giá tín nhiệm Mỹ Standard & Poor's đánh giá, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành nước phát hành nợ doanh nghiệp nhiều nhất thế giới với 14.200 tỷ USD vào cuối năm 2013.