TV& VIDEO

tài chính Anh

Các hộ gia đình Anh chịu sức ép lớn hơn về tài chính

Các hộ gia đình Anh chịu sức ép lớn hơn về tài chính

VTV.vn - Theo khảo sát của công ty IHS Markit, các hộ gia đình tại nước Anh đang chịu sức ép lớn hơn về tài chính.