TV& VIDEO

tài chính của khủng bố

Indonesia điều tra các khoản tài trợ cho khủng bố từ Australia

Indonesia điều tra các khoản tài trợ cho khủng bố từ Australia

VTV.vn - Chính phủ Indonesia tuyên bố hiện đang triển khai công tác điều tra nhằm vào các khoản tiền tài trợ từ Australia bị nghi ngờ là dành cho các đối tượng khủng bố.