TV& VIDEO

tái cơ cấu ngân hàng

Tái cơ cấu ngân hàng có ảnh hưởng đến ngân sách Nhà nước?

Tái cơ cấu ngân hàng có ảnh hưởng đến ngân sách Nhà nước?

VTV.vn - Tái cơ cấu ngân hàng đã đạt được một số kết quả đáng mừng nhưng vẫn có Đại biểu Quốc hội băn khoăn, liệu quá trình tái cơ cấu có ảnh hưởng đến ngân sách Nhà nước?