TV& VIDEO

tái cơ cấu ngành lúa

Thương hiệu gạo quốc gia - Điểm mấu chốt trong tái cơ cấu ngành lúa

Thương hiệu gạo quốc gia - Điểm mấu chốt trong tái cơ cấu ngành lúa

VTV.vn - Ngoài thương hiệu quốc gia, các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo cũng phải xây dựng thương hiệu riêng cho mình để tăng thêm tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế.