TV& VIDEO

tài danh

Lý An, Trương Nghệ Mưu trò chuyện với sinh viên đại học New York

Lý An, Trương Nghệ Mưu trò chuyện với sinh viên đại học New York

Hai tên tuổi lớn của điện ảnh châu Á sẽ có buổi nói chuyện với sinh viên đại học New York (Mỹ) vào ngày 27/3.