tài khoản vãng lai

WB: Việt Nam đang đi đúng hướng khi theo đuổi các hiệp định thương mại

WB: Việt Nam đang đi đúng hướng khi theo đuổi các hiệp định thương mại

VTV.vn - Quyền Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam nhận định việc Việt Nam sẵn sàng đa dạng hóa quan hệ thương mại là chiến lược tốt nhưng cần cải thiện hơn môi trường kinh doanh.