TV& VIDEO

tài lộc

Tái hiện Tết Chol Chnam Thmay ở Hà Nội

Tái hiện Tết Chol Chnam Thmay ở Hà Nội

Lần đầu tiên, Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer Nam Bộ cũng sẽ được tái hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội từ ngày 15-20/4.