TV& VIDEO

tai nạn bom mìn

Tai nạn bom mìn - những nỗi đau dai dẳng

Tai nạn bom mìn - những nỗi đau dai dẳng

Sau nhiều thập kỷ kể từ khi chiến tranh kết thúc, ảnh hưởng dai dẳng của bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại vẫn còn đe dọa nghiêm trọng tính mạng của nhiều người dân Việt Nam.

  • Nỗi đau tai nạn bom mìn

    Nỗi đau tai nạn bom mìn

    Trong nước04/04/2014 11:08 AM

    Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong khoảng 16 triệu tấn bom mìn quân đội Mỹ đã sử dụng tại Việt Nam, có đến 10% không phát nổ sau khi được sử dụng.