tai nạn rò rỉ chất ammonia

Giao diện thử nghiệm VTVLive