TV& VIDEO

tai nghe công nghệ cao

Thụy Điển phát triển tai nghe công nghệ cao trong chiến đấu

Thụy Điển phát triển tai nghe công nghệ cao trong chiến đấu

VTV.vn - Bộ tai nghe này sẽ giúp giảm thanh tiếng súng hay bom nổ xuống mức an toàn hơn, hoặc tăng cường độ âm thanh từ xa lên 5 lần.