TV& VIDEO

tái phát triển

Brazil: Khó khăn trong quy hoạch khu ổ chuột

Brazil: Khó khăn trong quy hoạch khu ổ chuột

Chính phủ Brazil đã lên kế hoạch chi hàng triệu USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ 2 sự kiện thể thao lớn (World Cup 2014 và Olympic 2016) nhưng kế hoạch của các nhà chức trách đã vấp phải sự chỉ trích của người dân.