TV& VIDEO

tài sản giá trị

Số người giàu Trung Quốc tăng gấp 9 lần trong 1 thập kỷ

Số người giàu Trung Quốc tăng gấp 9 lần trong 1 thập kỷ

VTV.vn - Nếu năm 2006, cả Trung Quốc chỉ có 180.000 người, sở hữu khối tài sản đầu tư từ 10 triệu NDT trở lên thì con số này đã vượt quá 1,6 triệu người năm 2016.