TV& VIDEO

tái thẩm

Chủ tịch nước dự lễ khai giảng Trường Cán bộ Tòa án

Chủ tịch nước dự lễ khai giảng Trường Cán bộ Tòa án

 Ngày 12/4, tại Trường Cán bộ Tòa án, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo quản lý cho lãnh đạo tòa án nhân dân cấp tỉnh, quân khu.