TV& VIDEO

tái thiết sau động đất

Nepal thiếu nhân lực để dọn dẹp đống đổ nát

Nepal thiếu nhân lực để dọn dẹp đống đổ nát

VTV.vn - Nhiều người dân Nepal đã trở về nhà và bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát để xây dựng lại nhà cửa. Tuy nhiên, họ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để làm công việc này.