tái thương lượng

Anh, Pháp nhất trí về dự thảo đề xuất cải cách EU

Anh, Pháp nhất trí về dự thảo đề xuất cải cách EU

VTV.vn - Ngày 15/02, Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp tuyên bố đã đạt được tiến bộ trong cuộc tái thương lượng tư cách thành viên EU của Anh.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive