TV& VIDEO

tái thương lượng

Anh, Pháp nhất trí về dự thảo đề xuất cải cách EU

Anh, Pháp nhất trí về dự thảo đề xuất cải cách EU

VTV.vn - Ngày 15/02, Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp tuyên bố đã đạt được tiến bộ trong cuộc tái thương lượng tư cách thành viên EU của Anh.