tai ương

Chữ hiếu và phong tục thờ cúng trong văn hóa Hàn Quốc

Chữ hiếu và phong tục thờ cúng trong văn hóa Hàn Quốc

Theo quan niệm của người Hàn và Việt những thế hệ cha, mẹ, ông, bà cố sơ khi qua đời linh hồn vẫn còn tồn tại và linh hồn tổ tiên thường đi lại thăm viếng, quẩn quanh với người sống để bảo vệ họ khỏi tai ương, hoạn nạn và chăm sóc việc làm ăn của con cháu. Vì vậy, người Hàn, Việt dù theo tôn giáo khác nhau như Phật giáo, Công giáo vẫn thờ cúng tổ tiên.