TV& VIDEO

Taka

Bangladesh nỗ lực phục hồi di tích Phật giáo

Bangladesh nỗ lực phục hồi di tích Phật giáo

 Bangladesh đang bước vào công cuộc khôi phục những ngôi chùa Phật giáo bị phá hủy vào năm ngoái. Công việc này tiêu tốn hàng triệu USD nhưng lại hồi sinh những di sản văn hóa trở về với vinh quang trước đây.