TV& VIDEO

Talk Việt Nam

Khám phá bí quyết của chuyên gia trí nhớ Nishant Kasibhatla

Khám phá bí quyết của chuyên gia trí nhớ Nishant Kasibhatla

 Nishant Kasibhatla - một chuyên gia về trí nhớ nổi tiếng thế giới – nói rằng anh không có sức mạnh nào đặc biệt. Thế giới của anh cũng giống như thế giới của bất kỳ ai khác.