TV& VIDEO

tâm bão mạnh cấp 8

Bão số 8 di chuyển chậm, không ngừng gây thời tiết xấu

Bão số 8 di chuyển chậm, không ngừng gây thời tiết xấu

VTV.vn - Bão số 8 đang di chuyển chậm và không ngừng gây thời tiết xấu cho vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.