TV& VIDEO

tắm cát

Trải nghiệm dịch vụ tắm cát chữa bệnh tại Bắc Phi

Trải nghiệm dịch vụ tắm cát chữa bệnh tại Bắc Phi

VTV.vn - Hàng năm, từ tháng 6 đến tháng 9, hàng ngàn du khách các nơi đổ xô đến đất nước Morocco vùng Bắc Phi để trải nhiệm tắm cát chữa bệnh.