TV& VIDEO

tấm chồng

Nửa tình yêu của đảo

Nửa tình yêu của đảo

Một chuyện tình đẹp như cổ tích, với người vợ chịu khó, lo toan chu toàn nơi hậu phương để chàng lính đảo Trường Sa vững vàng, yên lòng làm nhiệm vụ...