TV& VIDEO

tầm cỡ

Bất cập vấn đề sân thi đấu của Futsal Việt Nam

Bất cập vấn đề sân thi đấu của Futsal Việt Nam

Chuyện sân bãi thi đấu không phải là chuyện mới đối với bóng đá nước nhà - và kể cả Futsal thì điều này cũng không là ngoại lệ.