TV& VIDEO

Tam Điệp

Phát hiện trạm sang chiết gas trái phép tại Ninh Bình

Phát hiện trạm sang chiết gas trái phép tại Ninh Bình

Tại tỉnh Ninh Bình cơ quan liên ngành vừa phát hiện công ty năng lượng Đất Việt ở thị xã Tam Điệp đang tổ chức sang chiết gas lậu vào vỏ bình loại 12 - 13kg của nhiều hãng gas khác nhau.