tạm dừng cơ chế "tự ngắt"

Giao diện thử nghiệm VTVLive