tam giác phát triển

Tuyên bố chung Hội nghị CLV 10

Tuyên bố chung Hội nghị CLV 10

VTV.vn - Tại Hội nghị Thượng đỉnh Khu vực Tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ 10, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung.