TV& VIDEO

tấm gương

Trao giải cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Trao giải cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

VTV.vn - Bộ GD&ĐT, Ban Tuyên giáo TƯ và Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức trao giải Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lần thứ ba.