TV& VIDEO

Tâm hồn Việt

Văn học Việt kiều kết nối tâm hồn Việt

Văn học Việt kiều kết nối tâm hồn Việt

VTV.vn - Dòng văn học hiện đại của các tác giả Việt kiều trong hai thập kỷ trở lại đây đã có nhiều đóng góp cho nền văn học Việt Nam.