TV& VIDEO

tâm lý xã hội

Nhiều trẻ em và vị thành niên gặp vấn đề sức khỏe tâm thần

Nhiều trẻ em và vị thành niên gặp vấn đề sức khỏe tâm thần

VTV.vn - Tỷ lệ trẻ em và vị thành niên Việt Nam bị mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần chung là từ 8 - 29%, tùy theo địa phương và giới tính.