TV& VIDEO

tầm ma

Cần làm gì khi bị bạc tóc sớm?

Cần làm gì khi bị bạc tóc sớm?

Chứng bạc tóc không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Vậy, đâu là nguyên nhân và cần làm gì khi bị chứng bạc tóc sớm?