tâm nguyện

Expat Living: Malte Stokhof và nỗ lực truyền bá kiếm thuật (21h30, VTV4)

Expat Living: Malte Stokhof và nỗ lực truyền bá kiếm thuật (21h30, VTV4)

Sống và gắn bó với TP.HCM gần 15 năm, Stokhof đã mang niềm đam mê của mình truyền lại cho các võ sinh Việt Nam.