TV& VIDEO

tâm nhĩ

Phẫu thuật thành công cặp song sinh dính liền Long - Phụng

Phẫu thuật thành công cặp song sinh dính liền Long - Phụng

 Sau 12 giờ đồng hồ phẫu thuật, lúc 18h ngày 26/11, ca tách cặp song sinh dính liền của hai bé Nguyễn Hoàng Phi Long và Nguyễn Hoàng Phi Phụng đã kết thúc.