TV& VIDEO

tầm nhìn xa

Đồng chí Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất

Đồng chí Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất

VTV.vn - Hội thảo khoa học: "Đồng chí Lê Duẩn - nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị" đã diễn ra.