TV& VIDEO

tâm niệm

Chuẩn bị vào lớp 1: Giúp trẻ phát triển kỹ năng đọc

Chuẩn bị vào lớp 1: Giúp trẻ phát triển kỹ năng đọc

Việc dạy con kỹ năng đọc không chỉ giúp con tự tin hơn trong cuộc sống mà còn giúp trẻ hình thành một niềm yêu thích đọc sách. Đây mới là điều quan trọng nhất trong việc phát triển kỹ năng đọc của trẻ.