TV& VIDEO

tắm rửa

Cần lưu ý gì khi tắm cho trẻ bị thủy đậu?

Cần lưu ý gì khi tắm cho trẻ bị thủy đậu?

Nhiều người vẫn quan niệm rằng, khi bị thủy đậu cần kiêng nước, kiêng gió, nhất là trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng, quan niệm sai lầm đó có thể gây bội nhiễm ở da.