TV& VIDEO

Tam Tạng

Mối tình ngoại truyện của Châu Tinh Trì

Mối tình ngoại truyện của Châu Tinh Trì

 Sau 19 năm kể từ năm 1994 với Tân Tây du ký, đạo diễn Châu Tinh Trì đã trở lại đề tài này với một câu chuyện khác, một câu chuyện xảy ra trước khi Tam Tạng thỉnh kinh...