TV& VIDEO

tâm thức

“Biển trong văn hóa người Việt”: Thêm yêu biển đảo quê hương

“Biển trong văn hóa người Việt”: Thêm yêu biển đảo quê hương

Cuốn sách “Biển trong văn hoá người Việt” giúp người đọc thêm hiểu biết và tự hào về truyền thống văn hoá lịch sử của dân tộc gắn liền với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.