TV& VIDEO

tầm vóc

"Nâng cao tầm vóc người Việt"

"Nâng cao tầm vóc người Việt"

Chương trình Đối thoại chính sách tuần này với nội dung "Nâng cao tầm vóc người Việt" sẽ được gửi tới quý vị khán giả vào 22h30 hôm nay (20/11) trên kênh VTV1.