TV& VIDEO

tân chính

Mỹ tuyên bố hợp tác với Chính phủ mới của Palestine

Mỹ tuyên bố hợp tác với Chính phủ mới của Palestine

Chính phủ Mỹ đã khẳng định sẽ hợp tác và duy trì viện trợ cho chính phủ đoàn kết dân tộc mới của Palestine, song cũng cảnh báo sẽ tiếp tục đánh giá các chính sách của tân chính quyền Palestine.